جدیدترین محصولات این برند

محبوب ترین محصولات این برند

دکتر داود اجلالی

دکتر داود اجلالی

پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷

دکتر داود اجلالی از خاندان سرشناس از خطه زرخیز قره داخ آذربایجان و از نوادگان بردار بزرگ "امیر ارشد "به سال 1358،در محله سرخاب تبریز پابه عرصه هستی گذاشت .