جدیدترین محصولات این برند

محبوب ترین محصولات این برند

تیم فولاد خوزستان

تیم فولاد خوزستان

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

علاوه بر تیم های آذربایجان و سپاهان اصفهان تیمی که روابط هواداران آن با هواداران تراکتور نزدیک شده فولاد خوزستان است.

فولاد هواداران دوست داشتنی دارد و رابطه آن ها با هواداران تراکتور نیک است.

فروشگاه بایقوش با توجه به این دوستی که بین هواداران خوزستانی و آذربایجانی حاکم است تصمیم گرفت تا چند البسه از تیم محبوب و پر افتخار فولاد را به فروش بگذارد تا به پایبندی این دوستی بندی محکم بزند.

قطعا هواداران فولاد از محصولات مربوط به تیمشان که هنر انگشتان خیاطان آذربایجان هست راضی خواهند بود و از به تن کردنش لذت خواهند برد.