جدیدترین محصولات این برند

محبوب ترین محصولات این برند

تیم منچستر سیتی

تیم منچستر سیتی

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
  • نام باشگاه : منچستر سیتی
  • تاریخ تاسیس : 1880
  • نام ورزشگاه : ورزشگاه اتحاد

منچستر سیتی در سال 1880 در شهر منچستر تاسیس شد که در آن زمان سنت مارک نامیده شد ولی در سال 1894نام باشگاه از سنت مارک به منچستر سیتی تغییر یافت.

اوج قدرت منچستر سیتی به دوره (1960 تا 1980)بازی اسطوره هایی هم چون کالین بل، فرانسیس لی، نیل یانگ بر می گردد منچستر بیشتر جام های خود را در این سال ها به دست آورد.