مجله «یغما» اهمیت بلا تار بودن
مجله «یغما» اهمیت بلا تار بودن

مجله «یغما» اهمیت بلا تار بودن book

مجله

پرونده‌ای برای بلا تار، سینماگر مجارستانی سردبیر این شماره: حسین پورستار

#1253

توضیحات درباره محصول

مجله «یغما» اهمیت بلا تار بودن

فهرست کتاب 

  • چرا بلا تار؟/ حسین پورستار
  • فیلم‍شناسی بلا تار/ بابک مینقی
  • مردانِ تلخ بیجاکده بلا تار/ نگاهی به سه فیلم «مردی از لندن»، «اسب تورین» و «نفرین»/  عبدالرضا هشترودیلر
  • مردی از لندن یا آنجا که سبک و ژانر به هم می آمیزند/ رشید قربانی عظمی
  • مقصدی در کار نیست!/ نگاهی پدیدارشناسانه به فیلم هارمونی‌های ورکمایستر/ ناصر خیری
  • بیگانه‌ای در مرکز/ ندراش بلینت کووچ/ ترجمه: سیپان آگرین
  • اسب تورین، افول انسان معناباخته/ نگاهی به فیلم «اسب تورین»/ حسین اصل عبداللهی
  • جهان معنا در سینمای بلا تار/ نشستی درباره‌ی سینمای بلا تار
  • همه‌ی زنانِ بلا تار/ نگاهی به جایگاه زنان در سینمای بلا تار/ مریم امینی
  • مردی که روزش، شب و شب‌اش، روزش بود./ نگاهی به فیلم «مردی از لندن»/ یونس مقدم

نظرات و امتیازات

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

محصولات مرتبط