لیوان شعر ترکی آتا
لیوان شعر ترکی آتا

لیوان شعر ترکی آتا Father

لیوان

لیوان طرح پدر همراه با شعر ترکی

#689

توضیحات درباره محصول

لیوان طرح پدر همراه با شعر ترکی 

هامی یازیر شعرلرینده آنادان
هئچ كس یازمیر اؤمور باغی آتادان
هامی دییر غم سلطانی آنادی
آمما بیلمیر صبیر داغی آتادی..

نظرات و امتیازات

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

محصولات مرتبط